FAQS

01

GAVI LÀ SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC HAY NHẬP KHẨU?

Đối với người muốn tăng cường sức đề kháng, giảm quá trình lão hóa:
Sử dụng theo sở thích nhưng không quá 01 chai/ ngày.
Đối với người bị suy giảm thị lực: Uống khi mỏi mắt, nên dùng 01 chai/ ngày.
Đối với người bị ung thư: Sử dụng đều đặn 01 chai/ ngày.
Người lớn: Không quá 300ml/ ngày. Trẻ em: Không quá 200ml/ ngày

02

NƯỚC GẤC GAVI SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU DÙNG BAO NHIÊU LÀ HỢP LÝ?

Đối với người muốn tăng cường sức đề kháng, giảm quá trình lão hóa:
Sử dụng theo sở thích nhưng không quá 01 chai/ ngày.
Đối với người bị suy giảm thị lực: Uống khi mỏi mắt, nên dùng 01 chai/ ngày.
Đối với người bị ung thư: Sử dụng đều đặn 01 chai/ ngày.
Người lớn: Không quá 300ml/ ngày. Trẻ em: Không quá 200ml/ ngày

03

TÁC DỤNG CỦA NƯỚC GẤC GAVI NHƯ THẾ NÀO ?

Đối với người muốn tăng cường sức đề kháng, giảm quá trình lão hóa:
Sử dụng theo sở thích nhưng không quá 01 chai/ ngày.
Đối với người bị suy giảm thị lực: Uống khi mỏi mắt, nên dùng 01 chai/ ngày.
Đối với người bị ung thư: Sử dụng đều đặn 01 chai/ ngày.
Người lớn: Không quá 300ml/ ngày. Trẻ em: Không quá 200ml/ ngày

04

THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA NƯỚC GẤC GAVI LÀ GÌ ?

Đối với người muốn tăng cường sức đề kháng, giảm quá trình lão hóa:
Sử dụng theo sở thích nhưng không quá 01 chai/ ngày.
Đối với người bị suy giảm thị lực: Uống khi mỏi mắt, nên dùng 01 chai/ ngày.
Đối với người bị ung thư: Sử dụng đều đặn 01 chai/ ngày.
Người lớn: Không quá 300ml/ ngày. Trẻ em: Không quá 200ml/ ngày

05

VÌ SAO NƯỚC GẤC GAVI LẠI HƠI CHUA?

Đối với người muốn tăng cường sức đề kháng, giảm quá trình lão hóa:
Sử dụng theo sở thích nhưng không quá 01 chai/ ngày.
Đối với người bị suy giảm thị lực: Uống khi mỏi mắt, nên dùng 01 chai/ ngày.
Đối với người bị ung thư: Sử dụng đều đặn 01 chai/ ngày.
Người lớn: Không quá 300ml/ ngày. Trẻ em: Không quá 200ml/ ngày

06

NƯỚC GẤC GAVI KHÔNG CÓ CHẤT BẢO QUẢN SAO LẠI ĐỂ ĐƯỢC 1 NĂM?

Đối với người muốn tăng cường sức đề kháng, giảm quá trình lão hóa:
Sử dụng theo sở thích nhưng không quá 01 chai/ ngày.
Đối với người bị suy giảm thị lực: Uống khi mỏi mắt, nên dùng 01 chai/ ngày.
Đối với người bị ung thư: Sử dụng đều đặn 01 chai/ ngày.
Người lớn: Không quá 300ml/ ngày. Trẻ em: Không quá 200ml/ ngày

07

VÌ SAO NƯỚC GẤC GAVI LẠI ĐẶC NHƯ THẾ NÀY?

Đối với người muốn tăng cường sức đề kháng, giảm quá trình lão hóa:
Sử dụng theo sở thích nhưng không quá 01 chai/ ngày.
Đối với người bị suy giảm thị lực: Uống khi mỏi mắt, nên dùng 01 chai/ ngày.
Đối với người bị ung thư: Sử dụng đều đặn 01 chai/ ngày.
Người lớn: Không quá 300ml/ ngày. Trẻ em: Không quá 200ml/ ngày

08

NƯỚC GẤC GAVI KHÔNG CÓ ĐƯỜNG MÀ SAO LẠI NGỌT?

Đối với người muốn tăng cường sức đề kháng, giảm quá trình lão hóa:
Sử dụng theo sở thích nhưng không quá 01 chai/ ngày.
Đối với người bị suy giảm thị lực: Uống khi mỏi mắt, nên dùng 01 chai/ ngày.
Đối với người bị ung thư: Sử dụng đều đặn 01 chai/ ngày.
Người lớn: Không quá 300ml/ ngày. Trẻ em: Không quá 200ml/ ngày

09

SỬ DỤNG NƯỚC GẤC GAVI BAO LÂU SẼ THẤY ĐƯỢC HIỆU QUẢ?

Đối với người muốn tăng cường sức đề kháng, giảm quá trình lão hóa:
Sử dụng theo sở thích nhưng không quá 01 chai/ ngày.
Đối với người bị suy giảm thị lực: Uống khi mỏi mắt, nên dùng 01 chai/ ngày.
Đối với người bị ung thư: Sử dụng đều đặn 01 chai/ ngày.
Người lớn: Không quá 300ml/ ngày. Trẻ em: Không quá 200ml/ ngày