GAVI THAM GIA CHƯƠNG TRINH OCOP ĐỊA PHƯƠNG2020

06.10.2020

GAVI THAM GIA CHƯƠNG TRINH OCOP ĐỊA PHƯƠNG2020

Ngày 02/10/2020 vừa qua, đại diện công ty MOOCOS và thương hiệu GAVI đã cùng nhau trình bày
Đến với hội đồng đánh giá OCOP Huyện An Dương lần này, GAVI mang đến tất cả các sản phẩm tâm huyết của mình : Dầu gấc Ép lạnh GAVI, nước gấc dinh dưỡng GAVI, gấc cô đặc, gấc tươi Puree, Sữa gấc lên men và Tương Gấc GAVI.

Gấc gavi và dự án ocop hải phòng

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Đối tượng thực hiện:
– Sản phẩm: Gồm sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương.
– Chủ thể thực hiện: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.

phỏng vấn Gavi

Nguyên tắc thực hiện:
– Sản phẩm hướng tới tiêu chuẩn chất lượng quốc tế;
– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Kính mời các Quý khách hàng và các Quý đối tác cùng xem lại phần trình bày của chúng tôi về sản phẩm, về quy trình sản xuất cũng như các chất lượng của sản phẩm GAVI.