CÂY GẤC GAVI ĐƯỢC BÓN BỞI PHÂN GÌ?

07.05.2019

Không chỉ đạt chuẩn Organic từ khâu chọn giống đến thành phẩm, những cây Gấc GAVI còn được chăm sóc bởi “Phân đạt chuẩn”.
Phân bón để sử dụng trong quy trình gieo trồng vườn Gấc GAVI là phân bón hữu cơ sản xuất từ các chế phẩm nông nghiệp: lá cây, rơm, phân động vật…
Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia nông nghiệp, chúng tôi đã có những buổi hướng dẫn trực tiếp cho nông dân gồm đầy đủ lý thuyết, tới thực hiện trực tiếp quy trình ủ phân bón hữu cơ. Tất cả vì một tiêu tạo nên những trái Gấc chất lượng không có sự can thiệp bởi hóa chất, tăng trưởng, thuốc trừ sâu…mang đến sản phẩm Gấc GAVI hoàn toàn tươi sạch đúng như những gì GAVI đã cam kết với người dùng.

Phân bón Gấc Gavi

Phân bón Gấc Gavi

Gấc Gavi

Gấc Gavi

Send this to a friend